شهر آبگرم قزوین، شهر چشمه های درمانگر کمتر کسی پیدا میشود که اسم شهر توریستی و شهر چشمه های درمانگر یعنی آبگرم را نشنیده و حداقل یکبار به این شهر نیامده باشد. با این حال هدف آبگرم ایسّی سو سعی در معرفی بیشتر شهر آبگرم و ارائه مطالب عمومی میباشد(جهت مشاهده مطالب مورد علاقه خودتان به قسمت موضوعات مراجعه فرمایید)مطالب خودتان را با استفاده از قسمت نظرات یا قسمت ارتباط با مدیر سایت، ارسال نمایید تا با نام خودتان منتشر شود http://www.abgarm-issiso.ir 2019-08-20T17:39:10+01:00 text/html 2018-02-21T05:35:38+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی اصل 15 ( پانزدهم ) قانون اساسی - زبان مادری - زبان اقوام ایرانی http://www.abgarm-issiso.ir/post/923 <div style="text-align: center;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252229/asl15.jpg" alt="اصل 15 ( پانزدهم ) قانون اساسی" width="490" vspace="0" hspace="0" height="367" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">به امید روزی که اصل 15 قانون اساسی به صورت کامل در ایران اسلامی عزیزمان اجرا شود و زبان تمامی اقوامی ایرانی نیز در کنار زبان فارسی ، در مدارس ، تدریس گردد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2">جهت مشاهده ی فیلم تصویب اصل 15 قانون اساسی توسط شهید بهشتی و یارانش، در مجلس،<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330099"><a href="https://www.aparat.com/v/dQas1/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%B5%D9%84_15_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86" target="_blank" title="جلسه بررسی اصل 15 قانون اساسی در مجلس">اینجا کلیک کنید.</a></font></span><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#FF0000"><b>در آخر این فیلم، به سوال و جواب جناب آقای <font color="#003300">مولوی</font> و <font color="#003300">شهید بهشتی</font> دقت فرمایید.</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" color="#FF0000"><b></b></font><br></div> text/html 2017-02-11T15:32:06+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی شعر آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/922 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">در شعر زیر که در مورد آبگرم سروده شده.<span>&nbsp; </span>مجموع حروف اول مصرعها جمله ی « شهر آبگرم مظهر چشمه های جوشان» را تشکیل میدهند.<span>&nbsp; </span>این نوع شعر در ادبیات« موشح» نامیده میشود<span>&nbsp; </span></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2"><span>&nbsp;</span>«ش»شوروشوق زندگی دارد هوای آبگرم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«ه»هستی ام ٬ جانم٬ وجودم مبتلای آبگرم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«ر»رحمت حق شد تجلی تا بجوشد تا ابد </font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«آ»آب پاک زندگی از چشمه های آبگرم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«ب»باب نعمت باز شد چون راز زیبای حیات</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«گ»گشت واقع٬ درخیابان شفای آبگرم</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«ر»راز هستی در سراپای وجودش منجلی</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2">«م»مظهر لطف خدا در جای جای آبگرم</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" dir="rtl"><font size="3"><br></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl"><font size="2"><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">برای مشاهده متن کامل&nbsp; شعر ، به <span style="color: rgb(255, 255, 51);">ادامه ی مطلب</span> مراجعه فرمایید.</span></font><br></font></p> text/html 2017-02-07T18:18:13+01:00 www.abgarm-issiso.ir الله پرست (شهر آبگرم مظهر چشمه های جوشان ‌) http://www.abgarm-issiso.ir/post/921 <div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در شعر زیر که در مورد آبگرم سروده شده. &nbsp;مجموع حروف اول مصرع ها جمله ی « شهر آبگرم مظهر چشمه های جوشان» را تشکیل میدهند. &nbsp;این نوع شعر در ادبیات« موشح» نامیده میشود &nbsp;</font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;«ش»شوروشوق زندگی دارد هوای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ه»هستی ام ٬ جانم٬ وجودم مبتلای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ر»رحمت حق شد تجلی تا بجوشد تا ابد&nbsp;</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«آ»آب پاک زندگی از چشمه های آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ب»باب نعمت باز شد چون راز زیبای حیات</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«گ»گشت واقع٬ درخیابان شفای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ر»راز هستی در سراپای وجودش منجلی</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«م»مظهر لطف خدا در جای جای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«م»مردمانی پاک سیرت٬ پاکدل٬ مهمان نواز</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ظ»ظاهر و باطن همه خالص برای آبگرم&nbsp;</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ه»هوش سرشار جوانانش برای پیشرفت</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ر»راه میسازد برای اعتلای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«چ»چهره ی سلجوقیان در وجهه ی تاریخی اش</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ش»شهرت دیرینه دارد برجهای آبگرم&nbsp;</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«م»مهد والای شهیدان ٬ نامی و گمنامها</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ه»هر زمان باشد معطر این فضای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ه»همچنان در قله ی استان قزوین بی بدیل</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ا»اهل دل اقرار دارد بر بهای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ی»یکدل و یکرنگی ما قصه ی یکسال نیست&nbsp;</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ج»جاودان باید شود دولتسرای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«و»واژه ها از وصف نعمتهای یزدان عاجزند</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ش»شکر بی اندازه باید برصفای آبگرم</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ا»از حروف اول این شعر« روحانی» بگیر</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">«ن»نکته ی نابی ز وصف چشمه های آبگرم&nbsp;</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">عباس_روحانی</font></div></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">19بهمن1395</font></div><div dir="auto" style="color: rgb(34, 34, 34);"><font size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">منبع: کانال تلگرامی</font></div> text/html 2017-02-07T11:51:52+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی شعری نمونه در مورد بخش نمونه(آبگرم) http://www.abgarm-issiso.ir/post/917 <div>بر حریر دامن سبز وطن</div><div>شرح رضوان میکنم تحریر , من</div><div>می سرایم از تب دلدادگی</div><div>می نویسم در کمال سادگی</div><div>میروم از شهر قزوین , دورتر</div><div>میرسم بر خانه ام , مغرورتر</div><div>در جنوب غربی شهر شعور</div><div>آبگرم است و تجلی گاه نور&nbsp;</div><div>آبگرم است و &nbsp;دلم در بند اوست</div><div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000">ادامه ی شعر را در ادامه ی مطلب ، بخوانید text/html 2016-10-29T18:05:52+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی افتتاح شهرنت بانک شهر در آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/916 <div><br></div><div><br></div><div><div> text/html 2016-10-12T17:15:04+01:00 www.abgarm-issiso.ir آیدین تعزیه خوانی در روستای کلنجین آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/915 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8270590018/photo_2016_10_12_20_44_13.jpg" alt="آبگرم + کلنجین"></div> text/html 2016-09-08T09:42:08+01:00 www.abgarm-issiso.ir آیدین نبود آموزشگاه موتور سیکلت در شهر آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/914 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">با وجود اینکه تعداد زیادی موتور سوار در شهر آبگرم وجود دارد و روزانه در سطح شهر در حال رانندگی هستند ولی متاسفانه در شهرمان یک آموزشگاه راننگی موتور سیکلت وجود ندارد و به همین دلیل اکثر راکبان موتور سیکلت در شهر آبگرم فاقد گواهینامه می باشند. نیروی انتظامی هم هر از چندگاهی به صورت سلیقه ای &nbsp;اقدام به توقیف چند موتور سیکلت می کند . سوال اینجاست که در حالی که در شهر آبگرم آموزشگاه رانندگی موتورسیکلت وجود ندارد چگونه می توان انتظار داشت که راکبین موتور سیکلت گواهینامه داشته باشند؟ بعد از شهرستان شدن آوج اقداماتی در این راستا انجام گرفت و حتی آزمون رانندگی موتور سیکلت هم در شهر آبگرم برگزار گردید اما بعد مدت کوتاهی &nbsp;این اقدامات از جریان افتاد. لطفا مسئولین پیگیری نمایند.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://arashmotor.ir/img/Main/Image4.jpg" alt=""></div></div> text/html 2016-09-04T07:54:59+01:00 www.abgarm-issiso.ir آیدین فاجعه زیست محیطی در شهر آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/913 <div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">مرگ دسته جمعی ماهی های روخانه شهر آبگرم به دلایل نامعلوم</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8266210618/IMG_20160904_113600.jpg" alt="آبگرم + فاجعه زیست محیطی"></div> text/html 2016-08-28T15:51:50+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی بقعه پیربابای آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/912 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252229/1395/tabestan/Boqeh.pir.Abgarm.abbasabad.jpg" alt="آبگرم+خرقانی+حسن" height="412" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="310"><br><br><div align="justify"><font size="3">این بقعه ی تاریخی و بسیار ارزشمند و مقدس ، در انتهای محله ی جلیل آباد آبگرم ( واقع در اراضی روستای عباس آباد ) قرار داشت که متاسفانه به دلایل نامعلومی ، از حدود 20 سال قبل ، تخریب شده است.<br><br>این مکان تاریخی ، به گفته ی برخی از اهالی ، آرامگاه شیخ حسن خرقانی ( نه آن شیخ ابوالحسن خرقانی مدفون در شاهرود)&nbsp; است.<br><br>از مسئولین محترم خواهشمندیم به این امر رسیدگی کنند.<br></font></div><br>برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری آبگرم<br></div> text/html 2016-08-28T15:48:00+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی برخی از دلایل احداث بیمارستان در آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/911 <font size="3"><br>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرکزیت داشتن و قرار گرفتن شهر آبگرم در مسیر مواصلاتی نزدیك به یكصد روستا ( حتی روستاهای بخش آوج ، ضیاآباد&nbsp; و ... )<br><br>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیشتر بودن جمعیت شهر آبگرم نسبت به شهر آوج.<br><br>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بالاتر بودن آمار مراجعین به مركز سلامت آبگرم نسبت به تمامی مراكز دیگر استان.<br><br>4)&nbsp;&nbsp; موقعیت مکانی مناسب و مرکزیت داشتن و نزدیكتر بودن شهر آبگرم به مركز استان و پایتخت ، برای كمك رسانی به بیمارانی كه به كمك های ویژه و اورژانسی خاص ، نیاز دارند.<br><br>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اعلام آمادگی خیرین برای ساخت بیمارستان فقط در شهر آبگرم با توجه به پتانسیل های موجود در این شهر.<br><br>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قطب گردشگری بودن این شهر كه سالیانه گردشگران و مسافران زیادی از این شهر ، بازدید كرده و&nbsp; اسكان داده می شوند.<br><br>7)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فاصله ی حد اقل 50 ( پنجاه) کیلومتری شهر آبگرم از نزدیکترین&nbsp; بیمارستان ( تاکستان )<br>( این امر ، در حالیست که حدود 25 کیلومتری آوج ، بیمارستان مجهزی در شهر رزن ، وجود دارد)<br><br>8) آمادگی اهدای دو هکتار زمین جهت ساخت بیمارستان&nbsp; از طرف خیرین محترم آبگرم<br></font><br><br>برگرفته از کانال تلگرامی خبرگزاری آبگرم<br> text/html 2016-08-18T12:21:46+01:00 www.abgarm-issiso.ir آیدین اطلاعیه فروش یک قطعه باغ در یاستی بلاغ آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/910 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s1.picofile.com/file/8264239418/20160817_131635.jpg" alt="زمین+فروش" height="345" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="530"><br><div align="center"><font size="3">یک قطعه باغ به متراژ پنج هزار متر مربع با&nbsp; یکصد عدد درخت گردو بیست ساله و سیصد درخت انواع میوه پنج ساله با برق و چاه آب در روستای یاستی بلاغ آبگرم به فروش می رسد.<br><br>اسدی 09107469498<br><br>آدرس: استان قزوین -شهر آبگرم- روستای یاستی بلاغ<br></font></div></div> text/html 2016-08-09T11:24:42+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی کانال تلویزیونی آبگرم موقتا درست شد http://www.abgarm-issiso.ir/post/908 <div>خبرگزاری آبگرم:</div><div>کانال های تلویزیونی آبگرم ، موقتا درست شد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>(نتیجه ی جلسه ی رفع اشکال کانال های تلویزیونی)</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>_______________________</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>طی جلسه ای که صبح امروز( سه شنبه 19 مرداد 95) با حضور مسئولین محترم صدا سیمای قزوین:</div><div>معاون فنی &nbsp;« مهندس سیدرضی» ، مدیر تاسیسات« مهندس غیاثوند» و مدیر فرستنده ها « مهندس جهانبخش » و مسئولین محترم شهر( بخشدار-شورا-نماینده امام جمعه-نماینده شهردار و نماینده اداره برق ) برگزار شد.&nbsp;</div><div>&nbsp;به تشخیص مسئولین صدا سیمای قزوین ، مشکل ایجاد شده ، در اثر سه عامل : گرمای بیش از حد داخل ایستگاه &nbsp;، گرد و خاک و نوسانات برقی ذکر شد و مقرر گردید:</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خرید تجهیزات و انجام زیرساخت ها ( کنتور سه فاز برق، کولرگازی، دستگاه کنترل نوسانات ، کاشی کاری ایستگاه) از طرف &nbsp;شهرداری و بخشداری آبگرم انجام گرفته و تنظیمات و امور فنی ایستگاه ، از سوی صدا سیما صورت گیرد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;از آنجا که انجام این امور ، زمان و هزینه بر است ، &nbsp;تا اوایل مهرماه سال جاری طول می کشد ، لذا موقتا ، دستگاه ( رسیور) کانال ها از سوی صدا سیما ، تعمیر و یا تعویض گردد تا کارهای ذکر شده انجام یابد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>19 مرداد 95</div><div>منبع: خبرگزاری آبگرم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>https://telegram.me/Abgarmpress</div><div>Post.1425</div> text/html 2016-08-06T11:45:19+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی گیاه ایت بورنی( نسترن) http://www.abgarm-issiso.ir/post/907 <div align="justify"><font size="3">از جمله گیاهان وحشی که در طبیعت زیبای آبگرم یافت می شود ، گیاه « <font color="#FF0000"><b>ایت بورنی</b></font>» ( میوه گل نسترن) است.</font><br><font size="3">این گیاه را در دامنه ی « ماغار داغو» آبگرم ( شهر آبگرم - پشت پمپ بنزین)&nbsp; و دیگر مناطق این منطقه ، می توان یافت.</font><br><font size="3">از این گیاه بعنوان مکمل‌های ویتامین طبیعی، چای و محصولات متنوع دیگر از جمله سوپ و مارمالاد استفاده می شود.</font><br><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252229/1395/tabestan/95.5.16.maqar.itburnoo.jpg" alt="ایت بورنی+آبگرم+نسترن" align="bottom" border="0" height="402" hspace="0" vspace="0" width="424"><br><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 51);">آبگرم - ماغار داغو</span></font></b><br><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/1457846441/lb1ounoc.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="97" hspace="0" vspace="0" width="74"><img src="http://giyah.8n8.ir/upload/picture/808799305_g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="98" hspace="0" vspace="0" width="149"></div></div> text/html 2016-08-06T11:24:28+01:00 www.abgarm-issiso.ir یاشار محمدی اجرای طرح تفصیلی و تفكیكی مناطق پشت شهرداری آبگرم http://www.abgarm-issiso.ir/post/906 <font size="3">جدول كشی و زیرساخت كوچه ها و خیابانها<br>با تشكر از عوامل شهرداری و شورای شهر<br>مردادماه 1395<br><br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252229/1395/95.5.jpg" alt="آبگرم" align="bottom" border="0" height="351" hspace="0" vspace="0" width="469"></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/418/1252229/1395/95.5.abgarm.jpg" alt="آبگرم" align="bottom" border="0" height="351" hspace="0" vspace="0" width="471"></div><font size="3"><br><br></font><br>منبع: <a href="https://telegram.me/Abgarmpress" target="_blank" title="">کانال تلگرامی خبرگزاری آبگرم</a><br><br> text/html 2016-08-01T09:57:24+01:00 www.abgarm-issiso.ir آیدین غوتور سو http://www.abgarm-issiso.ir/post/904 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">کلمه غوتور در زبان ترکی به معنای زخم و بیماری پوستی می باشد. آب غوتور سو گازدار و دارای مزه خاصی می باشد که برای درمان بیماری های پوستی مفید می باشد.این چشمه یکی از چشمه های معدنی شهر آبگرم &nbsp;می باشد .غوتورسو که تا همین چند سال پیش مورد بهره برداری قرار می گرفت ولی متاسفانه به دلیل غفلت مسئولین و هم کاری نکردن اهالی این نعمت الهی بدون هیچ گونه استفاده ای به هدر می رود و به رودخانه ریخته می شود.</font><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s1.picofile.com/file/8262029534/IMG_20160801_111723.jpg" alt="آبگرم خرقان + قاراقان"></div>